Morsø Svømmeklubs generalforsamling
Den 20. marts 2019
Formandens beretning:

Så lakker det så småt mod afslutning af svømmesæsonen for 2018/2019. Det har generelt været en rigtig god sæson, ikke mindst fordi det har været muligt at køre sæsonlængden som i "de gode gamle dage". Dog ikke fra midt september, men fra først i oktober grundet at alle vores trænere skulle på studietur i samme uge. Heldigvis falder påske senere i år og dermed har vi fået lige så mange uger som i ”de gode gamle dage”. Vores haltider er endelig fastlagt, hvilket betyder at næste sæson vil blive helt magen til, den vi er ved at afslutte. 

Medlemstallet er desværre faldet til 364 medlemmer - en tilbagegang på 28 medlemmer eller 7,14% i forhold til forrige sæson. Dette skyldes med stor grund tabet af en del voksenmotion svømmere. 

Vi har igen i denne sæson fortsat vores tiltag der kom til sidste år som var ”Vilde Vandhunde & Havfruer”. Det drejer sig om et hold til børn, som hellere ville "tonse rundt i vandet" end deltage i alm. svømmeundervisning. Det blev i år til ét hold på 10 deltagere hvilket har betydet en stigning på 3 medlemmer eller 82,86% siden sidste sæson. Jeg håber at dette i vores næste sæson vil få endnu mere fokus og flere børn til at vælge svømning som en fritidsinteresse.

Sidste sæson havde vi en flot fordobling på Voksen Motion efter flere års tilbagegang. Desværre varede denne fordobling kun én sæson. Vores forhåbning om, at muligheden for at svømme enten tirsdag eller torsdag eller begge dage ville give gode resultater fremover har i denne sæson desværre ikke hold stik. Dette kan skyldes at færre forældre har benyttet sig af muligheden for at svømme, mens deres barn er til svømning.

Der har ligesom forrige sæson været størst søgning til holdene ”Begynder 1” og ”Begynder 2”. Men en stor fremgang hos Aqua Fitness tegner et billede af, at evt. Deltagere fra Voksen Motion er rykket over på Aqua Fitness. Der har været efterspørgsel fra deltagerne på Aqua Fitness om 2 dages træning i ugen – dette vil vi prøve og se om vi kan tilgodese. 

Deltagernes fordeling på klubbens svømmehold:

 
Dybden i det store bassin har været samme dybde i hele bassinet frem til Efterårsferien. Derefter blev bunden fjernet fra den dybe ende så det dybeste sted nu er 3,8 meter. Forløbet har ikke givet nogen gener da trænere har tilpasset deres undervisning og benyttet sig af muligheden for et større areal som børnene kunne undervises på. Fremadrettet vil vi bede trænere udmelde tydeligt til svømmere og forældre, når dybden ændres, så svømmerne ikke får ubehagelige overraskelser.

Svømmehallen gennemgik i sidste sæson en større ombygning til ”Hugo Land” og er blevet taget rigtig godt imod af alle jer medlemmer. Da vi er henvist til lejede lokaler hos det private, er vi naturligvis nødt til at acceptere, at de indretter deres lokaler til deres primære målgruppe – turisterne. På den baggrund har vi har været så heldige at ingen effekter eller andre genstande er til gene for vores undervisning.

Vi benytter i højere grad sociale medier til formidling af aktuelle informationer til vores medlemmer, trænere og i bestyrelsen. Da det er let tilgængeligt og en platform som mange benytter sig af i dag. Derfor henviser vi også jer forældre til at gå ind og følge vores Facebookside så i kan holde jer opdateret. 

Under opstart af denne sæson har der været en del dialog med forældre. Det har f.eks. været i forhold til holdplacering af nye svømmere, flytning mellem hold og afklaring omkring børn med særlige behov. Dette er noget vi bestræber os at være behjælpelig med og efter vores mening er det også lykkedes at få alle svømmere til at ende på det rette hold. 

Der efterlyses stadig en anden form for kontingentbetaling, f.eks. mobilepay. Dette har vi i bestyrelsen sat os for, at kigge nærmere på til sæson 2019-2020 efter vi fik afklaret basis ting omkring den betalingsmåde på et netværksmøde i januar 2019.

Vi har fastholdt traditionen med at holde juleafslutning i svømmehallen. Der deltog 164 svømmere, fordelt på 2 hold. Leif genoptog hvervet som julemand og uddelte godteposer i stor stil. Det var en hyggelig eftermiddag, hvor mange forældre var til stede og hyggede, mens børnene havde fri leg.

Trænerne har fungeret meget pligtopfyldende og ansvarlige overfor holdene. Der er en rigtig fin tendens til at hjælpe på tværs af holdene ved nødvendigt fravær og sygdom. Vi giver naturligvis gerne skriftlige udtalelser til de trænere, som vi desværre må slippe ved sæsonophør. Huskendelig at give os en melding, hvis I på et tidspunkt – måske efter endt uddannelse – vender tilbage til øen, og har lyst til at genoptage trænertjansen. Vi har et stort ønske om også at få lidt ældre med ind til trænerfolden.

Til slut vil som ny formand i Bestyrelsen gerne takke jer alle (trænere og bestyrelsesmedlemmer) for at have bidraget til at arbejdet i klubben har forløbet positivt og konstruktivt, i en god og hyggelig atmosfære til gavn for vore medlemmer. 
 
Morsø Svømmeklub, den 20. marts 2019
Stephanie Frostholm Goldscher Knappe
formand
Morsø Svømmeklub | Jesperhus Vandland | 7900 Nykøbing Mors | CVR:33837623