Morsø Svømmeklubs generalforsamling
Den 16. marts 2016
Formandens beretning:
 
Som noget nyt, afholder vi generalforsamling efter sæsonafslutningen. Personligt håber jeg, at det bliver både første og sidste gang!
Når jeg kigger tilbage, synes jeg vi igen har været temmelig udfordret som svømmeklub, og jeg vil specielt fremhæve 2 forhold.
  1. Som det første stod vi igen med megen usikkerhed omkring lukkepausen midt i sæsonen, og derfor valgte vi at melde klart ud omkring sæsonlængde inden opstart, så medlemmerne fik vished herom. Det betød at vi havde sæsonafslutning den sidste uge i december, og kontingentet blev nedjusteret i forhold til den forkortede sæson. Medlemmerne var trofaste og bakkede alligevel op om klubben. Det synes jeg er meget prisværdigt!
 
  1. Midt i sæsonen fik vi af omveje opsnuset, at Jesperhus havde planlagt at hæve dybden i det store bassin, så dybden ville blive 1,5 meter i hele bassinet. Ændringen skulle ske i forbindelse med en længe planlagt renovering af renseanlægget. Derforuden ville baderum blive renoveret og alle gulve skulle have skridsikre fliser. Der skulle handles hurtigt, for ændringerne og istandsættelsen var planlagt til lukkeperioden umiddelbart efter jul.  I bestyrelsen var vi enige om, at dette ikke var foreneligt med udlejning af svømmehallen til svømmeundervisning, og efter en hurtig reaktion, forhandlede kommunen en aftale på plads med Jesperhus med henblik på at få etableret en hæve/sænkebund. Det betyder at Jesperhus kan have en lavere vanddybde i turistsæsonen og samtidig kan brugerne i vinterhalvåret have normal dybde. Jeg så et opslag på facebook i går, at man netop nu er i færd med at fylde vand i bassinet igen J
Vi var igen heldige med vores trænerstab, som håndterede undervisningsforløbene meget fint på trods af en meget kort læringsperiode. Tilbagemeldingen var da også, at de havde haft meget svært at nå nogenlunde igennem forløbene, og at disse skal tilpasses yderligere, hvis vi på et andet tidspunkt igen bliver nødt til at forkorte sæsonen ned til 4 måneder e. lign. Det har vi taget til efterretning.
Vi har kørt med uændrede hold i forhold til forrige år. Vi forøgede holdantallet med 2, men havde desværre samtidig en tilbagegang i antal medlemmer på 24, og endte dermed med et samlet medlemstal på 308. Ved forrige generalforsamling var nedgangen på 18 medlemmer, så vi skal gerne have vendt udviklingen i positiv retning igen.
I forhold til den korte sæson, havde vi i bestyrelsen allerede frygtet at vi måtte acceptere et fald i antallet af svømmere, men mente samtidig at en 7-8 ugers pause midt i sæsonen ville medføre endnu større frafald.

 
Hold: Antal hold: Antal deltagere: Ændring ift.   forrige sæson:
1-3 år 1 6 -1
Plask & Leg 5 45 -5
Begynder 1 7 91 15
Begynder 2 3 68 -13
Begynder 3 3 28 -4
Viderekomne 2 15 -2
Voksen Motion 1 25 -18
Aqua Fitness 2 30 4
I alt 24 308 -24
Vi har haft ro på klubben siden nytår, og kun haft et enkelt bestyrelsesmøde i februar måned. Af kommende tiltag har vi valgt at sætte fokus på følgende
  • Opdatering af læringsplaner for de enkelte hold, holdbeskrivelser til hjemmesiden og diplomer.
  • Deltagelse i ”Foreningens dag” den 26. maj kl. 10-14 på torvene i Nykøbing.
  • Relevante kursusforløb for trænere i foråret
  • Undersøge hvordan bassinprøver kan afvikles ift. den nye hæve/sænke-bund.
  • Rekruttering af nye trænere. P.t. har vi kendskab til at 5 trænere stopper.
  • Overveje overgang til et nyt lønsystem, da Bluegarden er en forholdsvis dyr løsning.
Forude venter en ny og lang sæson, lige som i de gode gamle dage … fra medio september 2017 til påske 2018.
Personligt håber jeg, at kommunen finder mulighed og midler til at droppe lukkeperioden efter jul, som stadig truer fra januar 2019. Det har været oppe at vende indenfor det sidste halve år.
Det bliver også spændende at se resultatet af istandsættelsen af Jesperhus, som helt sikkert vil være et plus for alle vores svømmere J
Til slut vil jeg gerne takke jer alle (trænere og bestyrelsesmedlemmer) for at have bidraget til at arbejdet i klubben har forløbet konstruktivt, i en god og hyggelig atmosfære.

 
Morsø Svømmeklub, den 15. marts 2017
Pia Thybo
formand
Morsø Svømmeklub | Jesperhus Vandland | 7900 Nykøbing Mors | CVR:33837623