Morsø Svømmeklubs generalforsamling
Den 22. marts 2023
Formandens beretning:

Så lakker det så småt mod afslutning af svømmesæsonen for 2022/2023. Vi har  endelig i år fået en helt normal sæson, uden at mærke noget til COVID-19. Vi er tilbage som vi kender svømmeklubben, med masser af liv i alle bassiner og børn der elsker at gå til svømning. Vi har som de tidligere år holdt fast i vores sæson fra uge 40 til og med uge 13, som bare fungere super godt. Vi er så glade for vores faste sæson som løber fra uge 40 til og med uge 13. Vi er dog stadig udfordret i forhold til sygdom blandt trænerne, men så vidt muligt altid fået løst rigtig godt ved at trænerne har slået nogle hold sammen og hjulpet hinanden.  

Vi er tilbage til en normal sæson og derfor har jeg valgt at tage udgangspunkt i vores medlemstal fra sæson 2021/2022.  
Medlemstallet er faldet med 4 medlemmer siden sidste sæson, hvilket er så lidt, at det ikke har nogen betydning. Vi har derfor i år haft hele 308 medlemmer mod 312 medlemmer forrige sæson 2021/2022, en tilbagegang på 4 medlemmer hvilket kan skyldes mange grunde. Siden sæson 2019/2020 har vi dog mistet godt 50 medlemmer, så vi skal sikre os fremover, at vi udbyder flest mulig hold til den aldersgruppe som vi har flest af.  

Generelt er alle vores hold i det lille bassin helt fyldt op, hvor maks. antal deltager pr. hold er 13 medlemmer. Vi må være kreative til næste sæson på løsninger for, hvordan vi undgå så lange ventelister, den længste lige nu er på 13 medlemmer, som der har været denne sæson. Det er uden tvivl udfaldet af COVID-19 og det år som vi har mistet, det har haft stor betydning for vores små hold i år. Uanset hvad, så vil vi i bestyrelse se hvad vi kan gøre for at skabe flere hold til den efterspurgte målgruppe.  

Voksen motion har lagt sig mere stabilt, vi falder ikke så stort længere, men vi må erkende at dette er et hold der ikke skal tage de gode haltider, de placeres ind der hvor vi har huller når der laves holdplan.  

I år har været helt vild med tilslutning til vores tidligere Begynder 2 hold som nu hedder Sildene. Dette skyldes bestemt at vi har rykket holdet fra det store bassin og over i det lille bassin. Grunden er, at aldersgruppen ikke rigtig kan nå bunden i det store bassin. Vi skal derfor gøre mere plads til dette hold i næste sæson.  

Vores valg om at lave 2 hold i ugen af vores tidligere 2-4 år med forældre, som nu hedder Rejerne. Har været en god beslutning, men vi skal bestemt have dette hold som det første på programmet for dagen, da børnenes alder og puttetider spænder lidt ben for os selv.  
 
 
Deltagernes fordeling på klubbens svømmehold:

 
De første 2 uger af vores svømmesæson, var der lav bund i den normale dybe ende af det store bassin. Efter uge 42 bliver bundet altid fjernet, så vi igen har en dybde på det dybeste sted på 3,8 meter.  

Vi benytter i højere grad sociale medier til formidling af aktuelle informationer til vores medlemmer, trænere og i bestyrelsen. Da det er let tilgængeligt og en platform som mange benytter sig af i dag. Derfor henviser vi også jer forældre til at gå ind og følge vores Facebook-side så i kan holde jer opdateret.  

Inden opstart af denne sæson havde vi nogle dage hvor der var træner på, til at vurdere hvilket hold børnene skulle på, dette blev benyttet af 19 svømmere og det kunne mærkes i forhold til den normale kommunikation som vi har på mail. Dette er noget vi bestræber os på, at være behjælpelig med gennem hele sæsonen og efter vores mening er det også lykkedes at få alle svømmere til at ende på det rette hold. 
 
Vi fik holdt juleafslutning d. 15. december 2022 og der kom på vores 2 hold i alt 106 børn, der blev leget og hygget på kryds og på tværs. Efter alle børnene havde hygget sig, tog træner og bestyrelsen en sidste gang på KFUM og K for at spise den sidste julefrokost menu der, stedet er nemlig blevet lukket ned nu. 
 
Trænerne har fungeret meget pligtopfyldende og ansvarlige overfor holdene. Der er en rigtig fin tendens til at hjælpe på tværs af holdene ved nødvendigt fravær og sygdom. Vi giver naturligvis gerne skriftlige udtalelser til de trænere, som vi desværre må slippe ved sæsonophør. Husk endelig at give os en melding, hvis I på et tidspunkt – måske efter endt uddannelse – vender tilbage til øen, og har lyst til at genoptage trænertjansen. Vi har et stort ønske om også at få lidt ældre med ind til trænerfolden. 

Til slut vil jeg på bestyrelsens vegne gerne takke jer alle (trænere og bestyrelsesmedlemmer) for at have bidraget til at arbejdet i klubben har forløbet positivt og konstruktivt, i en god og hyggelig atmosfære til gavn for vore medlemmer.  
 
Morsø Svømmeklub, den 22. marts 2023
Stephanie Frostholm Goldscher Knappe
formand
Morsø Svømmeklub | Jesperhus Vandland | 7900 Nykøbing Mors | CVR:33837623